“Doe datgene waar je in uitblinkt!”

Veel gestelde vragen:

 • Wat gebeurt er als de coach onverwacht voor langere tijd uitvalt ?

  Win in Werk heeft met twee gekwalificeerde coaches een Overeenkomst tot waarneming en vervanging gesloten. Deze coaches nemen, na overleg met de cliënt, de werkzaamheden over.
 • Heeft Win in Werk ook banen?

  Nee, Win in Werk is geen uitzendbureau. Marie-José Winants heeft wel een breed netwerk en het komt nogal eens voor dat een bedrijf aangeeft een vacature te hebben of vraagt of er een geschikt persoon in portefeuille zit. Bovendien is het ook zo dat de coach zich actief opstelt in het werven van een baan voor de cliënt.
 • Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

  Na beëindiging van de dienstverlening wordt het dossier van de cliënt na 2 jaar vernietigd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht dienen 10 jaar bewaard te blijven (en dat gebeurt ook).
 • Wat is de kwaliteit van Win in Werk ?

  Win in Werk heeft onderzoek gedaan bij haar cliënten. Een van de vragen was:  Wat vindt u belangrijk bij de begeleiding?
  73 % geeft aan: Dat de begeleiding bij mij past.
  61 % geeft aan: Hoe deskundig de medewerkers zijn.
  53 % geeft aan: Hoe het bedrijf omgaat met mijn eigen ideeën en wensen.
  Het resultaat van de begeleiding.
  Dat ik een vaste contactpersoon heb bij een bedrijf.
  Deze feedback neem ik mee in de gesprekken en in mijn plan van aanpak.
 • Worden de resultaten met mijn werkgever besproken ?

  De resultaten worden alleen doorgegeven aan de werkgever na toestemming van cliënt. Een rapportage moet eerst worden ondertekend door cliënt voordat deze naar de werkgever gaat. Win in Werk hanteert een Privacyreglement.
 • Moet ik de dienstverlening van Win in Werk in een keer betalen ?

  Voor het starten van de dienstverlening wordt een offerte of kostenoverzicht aangeboden. Betaling geschiedt deels vooraf en het resterende bedrag gedurende de looptijd van het traject. Op verzoek kunnen er betalingsafspraken worden gemaakt. Indien deze niet worden nagekomen stopt de begeleiding direct.
 • Wat gebeurt er als ik niet op de afgesproken datum en tijd aanwezig ben ?

  Bij verhindering word je verzocht dit uiterlijk 1 werkdag/ 24 uur van te voren te berichten.  Gebeurt dit niet, dan ben ik genoodzaakt de besproken tijd  in rekening  te brengen.

Staat je vraag er niet bij, stuur dan een e-mail naar info@wininwerk.nl