“Doe datgene waar je in uitblinkt!”

Outplacement

Een outplacementprocedure vormt het gehele traject van begeleiding van een cliënt van de ene baan naar de andere baan, dit laatste doorgaans in een andere organisatie.

Kort gezegd: begeleiding van werk naar werk.

Een outplacementtraject kan zowel door de werkgever als door een werknemer worden gesloten.

Diverse omstandigheden kunnen zich  voordoen:

  • Mensen zijn boventallig in de organisatie en moeten opzoek naar ander werk.
  • Er is sprake van reorganisatie binnen het bedrijf en mensen moeten op zoek naar ander werk. Mogelijk binnen de organisatie of daar buiten.
  • Er is sprake van ontslag, mensen moeten buiten de organisatie werk gaan zoeken.
  • Persoon functioneert niet goed en moet elders werk gaan zoeken
  • Bedrijf gaat reorganiseren, er is een sociaal plan en ik mag zelf een bedrijf in de arm nemen om mij te begeleiden naar ander werk.