“Doe datgene waar je in uitblinkt!”

Opdrachtgever en kosten

De opdrachtgever kan een werkgever, werknemer en/of een particulier zijn. De kosten worden mede bepaald door de keuze van het pakket en variëren van 470 euro tot 1200 euro exclusief btw. Begeleiding kan ook per uur worden ingekocht.

Informeer bij uw werkgever naar mogelijke vergoeding van de kosten van een loopbaantraject, deze zijn voor organisaties namelijk fiscaal aftrekbaar. Vaak is er binnen de organisatie ook budget gereserveerd voor de (loopbaan)ontwikkeling van werknemers. Mogelijk is dit in de cao opgenomen.

Bij personele reorganisaties kan er sprake zijn van een ontslag- of transitievergoeding.

Is er een Sociaal Plan dan is het mogelijk voor de begeleiding van boventalligen een extern mobiliteitsbureau in te schakelen en dit bureau moet werken volgens de Noloc Gedragscode. Win in Werk voldoet aan deze eisen. Lees het Sociaal Plan zorgvuldig door of raadpleeg uw personeelsadviseur.

Fiscale mogelijkheden particulieren:
Particulieren die de kosten voor (loopbaan)begeleiding uit eigen middelen betalen, kunnen deze voor de inkomstenbelasting aftrekken als ‘scholingskosten’ mits het doel ervan ‘de verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden‘ is en dat het ‘met het oog op verwerven of behouden van inkomen uit arbeid’ is. (Bron: Elsevier Almanak 2009)

NB: Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij een belastingadviseur of belastinginspecteur.